Akustické_obkladyTato technologie dodatečného obkladu je aplikována všude tam, kde hluk překračuje povolené limity a povrch plochy je rovinný. Akustické obklady realizujeme z materiálu hliníku a z recyklovaného plastu.

Oblak z hliníku

 

Obklad z recyklovaného plastu

Obklad vychází z konstrukce panelu z recyklovaného plastu typ INP 22 (s kari sítí na lícové straně panelu).

 

Základní typy

 • Vyrábíme 2 základní typy obkladu s kari sítí žírově zinkovanou : 
  • vysoce pohltivý (A3/B3)
  • velmi vysoce pohltivý (A4/B3)
 • Tento obklad lze navíc s úspěchem opatřit popínavou zelení.
  Tuto konstrukci používáme i na zpohltění vrat či dveří.

Akustické parametry protihlukových panelů

 • (A3/B3) jednostranně vysoce pohltivé DLR = 37 dB, DLα = 9/11 dB
 • (A4/B3) jednostranně velmi vysoce pohltivé DLR = 37 dB, DLα = 12/16 dB

Rozměry panelů

 • Základní rozměr pole je 2 x 2 m

Jakost a vlastnosti

 • Obklady jsou barevně stálé, nepodléhají hnilobě a korozi a jsou odolné teplotám v rozmezí -50 až +80 0C.
 • Barevnost obkladu je dána sítí proti mechanickému poškození (nejčastěji zelená, červená, žlutá) v kombinaci s černým posukem a žárově zinkovanými ocel. profily a kari sítí.

Životnost

 • Spojovací prostředky jsou z nerezové oceli, ocelové profily jsou žárově zinkovány.

Údržba protihlukových panelů

 • Vzhledem k vysoké životnosti se pravidelná údržba nepředpokládá.

Způsob likvidace

 • Všechny použité materiály jsou plně recyklovatelné, a proto je nutné po demolici předat příslušné firmě k likvidaci.
 • Likvidace plastových komponent je bezodpadová – všechny staré výrobky jsou kompletně zpracovány na nové.